Publikacje

W ramach projektu przygotowano dotychczas następujące publikacje:

Bogdan A., Środowisko cieplne w szpitalnych salach chorych, Cyrkulacje, 44/2018, s. 30

Bogdan A., Mikulski T., Kociszewska P., Uścinowicz P., Subiektywne oceny pacjentów dotyczące środowiska wewnętrznego w salach chorych, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, cz.I 48/8/2017, s. 335, cz.II. 48/9/2017, s. 386

Uścinowicz P., Bogdan A., Środowisko wewnętrzne szpitalnych sal chorych w świetle dokumentów prawnych i normatywnych, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, 5/47/2016, s. 180