Biuro projektu

Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 20, pok. 132
00-653 Warszawa

Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. PW