Ankieta

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej środowiska cieplnego  w salach chorych.

Ankieta skierowana jest do osób, które były hospitalizowane w ciągu ostatnich 5 lat lub obecnie przebywają w standardowej sali chorych.

Ankieta jest w pełni anonimowa, dobrowolna oraz można odstąpić od jej wypełniania na każdym etapie.

Ankieta zawiera maksymalnie 27 pytań i jej wypełnienie nie zajmuje więcej niż 5 minut.

Wejście na stronę ankiety