Poprawa warunków środowiska wewnętrznego do rekonwalescencji pacjentów polskich szpitali

Ankieta

Poprawa warunków środowiska wewnętrznego do rekonwalescencji pacjentów polskich szpitali

Ankieta

Sale chorych

W latach 2016 – 2018 na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej prowadzony jest projekt pn. Poprawa warunków środowiska wewnętrznego do rekonwalescencji pacjentów polskich szpitali finansowany przez Halton Foundation Inc.

Celem projektu jest opracowanie wytycznych dotyczących środowiska wewnętrznego (środowisko cieplne) w standardowych salach chorych w szpitalach, a także przygotowanie        i rozpowszechnienie platformy doradczej zawierającej informacje o niskokosztowych i efektywnych rozwiązaniach technicznych, jakie mogą być zastosowane przy modernizacji sal chorych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie i jego wynikach oraz wzięcia udziału w ankiecie.